GDPR – behandling av personuppgifter

Investera i Spanien AB värnar om dataskydd, din personliga integritet och hanterar detta på största allvar. Denna sekretesspolicy är tillämplig för varje person som delar med sig av sina personuppgifter direkt eller indirekt med Investera i Spanien (nedan även kallad ”vi”, eller ”oss”) genom användning av våra webbsidor eller tjänster, såsom t.ex www.investeraispanien.se

Investera i Spanien har sitt säte i Sverige och vi behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) som implementerar europiska Dataskyddsdirektivet 95/46/EG.
Vi har vårt huvudkontor i Jonstorp, med adress Gamla Rekekroken 13B. Vid frågor gällande vår personuppgiftsbehandling går det bra att kontakta oss på info@investeraispanien.se eller på telefon 070-415 8519.

Sekretesspolicyns tillämpningsområde

Denna sekretesspolicy avser personuppgiftsbehandling där Investera i Spanien är personuppgiftsansvarig, dvs. i de fall där Investera i Spanien samlar in, lagrar eller behandlar personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Med personuppgifter avses uppgifter som kan kopplas samman till dig som fysisk person. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter hänförliga till dig
* Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.
* Användarinformation, t.ex IP-nummer, webbläsarinformation.
* Annan information som vi tar emot från dig genom din kontakt med oss.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:
* För administration av vårt kundförhållande med dig.
* För att ge dig som kund eller framtida kund information och erbjudande om våra tjänster och produkter.

Överföring till tredje parter och tredje länder

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje parter för ändamål som beskrivs ovan. Här vill vi dock understryka och förtydliga att vi inte kommer dela personuppgifter med tredje part på ett sätt som möjliggör för sådana tredje parter att använda personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål i relation till dig som privatperson, endast till dig i egenskap av relation som kund eller framtida kund till Investera i Spanien.
Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES, men vi kommer i sådant fall säkerställa att överföringen är laglig och säker.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.
För att uppdatera eventuella personuppgifter som vi behandlar om dig, kontakta Investera i Spanien för uppdatering i våra IT-system.

För att erhålla ett kostnadsfritt registerutdrag, skicka en undertecknad begäran till:

Investera i Spanien

Gamla Rekekroken 13B

263 92 Jonstorp